Morfologia krwi jest podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem diagnostycznym, które polega na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi. Badanie to pozwala określić stan zdrowia pacjenta, wykryć zapalenia, infekcje, niedokrwistości i wiele innych procesów chorobowych zachodzących w organizmie.
Do badania pobiera się krew obwodową, czyli uzyskaną z naczyń krwionośnych: żylnych, włośniczek, bądź tętnic. Badanie próbek krwi obejmuje ocenę poszczególnych składowych krwi.

Badanie pobranej krwi może dotyczyć:
– morfologii krwi obwodowej, czyli określenia liczby krwinek białych, czerwonych, wartości hematokrytu (stosunku objętości krwinek czerwonych do objętości pełnej krwi) i stężenia hemoglobiny. Łącznie z morfologią krwi często mierzy się wskaźniki oceniające krwinki czerwone: średnią objętość krwinki czerwonej (MCV), średnią zawartość hemoglobiny (MCH) i średnie stężenie hemoglobiny (MCHC), ewentualnie jeszcze inne parametry – np. wskaźnik zróżnicowania objętości krwinek czerwonych (RDW);
– rozmazu krwi obwodowej (leukocytogram) – określenie ilości poszczególnych typów krwinek białych wraz z określeniem składu procentowego krwinek białych,
– liczby płytek krwi – określana jest zwykle łącznie z morfologią krwi,
– badań oceniających własności poszczególnych rodzajów elementów upostaciowanych krwi,
– badania cytogenetycznego komórek jądrzastych krwi.

Badanie krwi najlepiej jest wykonywać rano, po okresie nieprzyjmowania pokarmów i płynów przez okres 12-15 godzin (można pić niewielkie ilości wody lub słabej nieosłodzonej herbaty, np. w celu przyjęcia leku doustnego; picie kawy jest niedozwolone). Pacjent powinien być wypoczęty.
Na rękę zakładana jest opaska (staza) – ucisk ma spowodować napełnienie żył, co ułatwi pobranie krwi. Pielęgniarka może również poklepać lub masować rękę i miejsce wkłucia, ewentualnie poprosić badanego o kilkukrotne zaciśnięcie ręki w pięść i jej rozluźnienie [1].

Przed badaniem należy zgłosić:
– skłonność do krwawień (skaza krwotoczna).
– skłonność do omdleń w czasie pobierania krwi.
– aktualnie przyjmowane leki.

Piśmiennictwo:
1. Fabijańska-Mitek Jadwiga, Mariańska Bożena, Windyga Jerzy, Badania laboratoryjne w hematologii, 2011, PZWL

źródło: Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Województwa Małopolskiego